Deze Online Academy wordt gehuurd door Kristine Bosmans.

Contactgegevens:
Adres:
Onze Lieve Vrouwstraat 35, 3130 Betekom
Telefoon: 0495475581
E-mail: kriskekriske@hotmail.com

Dit is een project onder Co & Go! Activiteitencoöperatie Vlaams-Brabant cvba-so – Interleuvenlaan
62 – 3001 Heverlee – BTW BE 0896.756.090 – RPR Leuven.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de
volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan
het Spiraalvormig pad of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke
of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies
aan de gebruiker worden beschouwd.

Het Spiraalvormig pad levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie
volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden
zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden
zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal het
Spiraalvormig pad de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Het Spiraalvormig pad kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld,
kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving
aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het Spiraalvormig Pad geeft geen garanties voor de
goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een
slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade,
rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de
website.

Het Spiraalvormig pad kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of
andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van
een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle
verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het
computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks
naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze
een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Het Spiraalvormig pad verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over
andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de
inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken
van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacybeleid
Het Spiraalvormig pad hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Het Spiraalvormig pad, Onze Lieve Vrouwstraat 35, 3130
Betekom, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van
het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons
klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te
houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden, ….

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits
bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende
aanvraag aan Kristine Bosmans, Onze Lieve Vrouwstraat 35, 3130 Betekom,
info@hetspiraalvormigpad.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw
persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet
volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het
gebruik van uw gegevens voor direct marketing. U kan zich ten alle tijde uitschrijven om nog iets te
ontvangen van het Spiraalvormig pad.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Het Spiraalvormig pad kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke
aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van
de website langs waar u naar het Spiraalvormig pad-website gekomen bent, of waarlangs u die
verlaat. Dit maakt het ons mogelijk het Spiraalvormig pad-website permanent te optimaliseren voor
de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot
doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de
vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de
gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden,
bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of
Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven –
dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die
het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op
Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site
gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met
inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt,
rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan
te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens
waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor
geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle
mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden
zoals hiervoor omschreven.

Scroll naar top